Nguyên nhân gây cháy

 

 

Công việc vệ sinh ống khói đòi hỏi kĩ thuật và sự khéo léo  . ..